Hooke's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Persian
Nøkkelord Hooke's Law-Potential Energy, displacement, spring constant
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar Dr. Nafiseh Nasr
Skule / Organisasjon Shahid Beheshti University
Lasta opp 18.12.20
Oppdatert 18.12.20