Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity 2. To verify that the horizontal component of the velocity (Vx) of a projectile is constant during its motion 3. To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). 4. To find the acceleration of gravity gexp.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Air resistance, Height, Motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Elmustafa Elmubarak
Skule / Organisasjon UOS
Lasta opp 30.11.20
Oppdatert 30.11.20