Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale A Projectile Motion worksheet
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord projectile-motion-motion in two dimensions
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Muath Saaid
Skule / Organisasjon University of Shajah
Lasta opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20