Linear momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Linear momentum
Omtale - How linear momentum is conserved. - The types of collisions.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord collision, conservation, kinematics, linear, momentum, physics
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Mohamed Yaseen Alwattar
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 23.11.20
Oppdatert 23.11.20