Colission Lab colorado


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Colission Lab colorado
Omtale Collision lab experiment showing the collision between 2 balls.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Collision lab, Elasticity, Kinetic energy, Linear momentum
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Omar Kardosha
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 23.11.20
Oppdatert 23.11.20