Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale This experiment helping you to know how you can proof that in a horizontal projectile, the time of flight is independent of its initial speed and to learn the relationship between the angle of the projectile and its angle.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord angle, lap report, motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Merwah Mohammed abdulahi
Skule / Organisasjon Universtiy of Sharjah
Lasta opp 22.11.20
Oppdatert 22.11.20