Projectile motion worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion worksheet
Omtale This worksheet will help students to understand projectile motion in a better way.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord motion, physics, projectile, projectile motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar M. Salman Ismail
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 22.11.20
Oppdatert 23.11.20