Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Omtale A lab report that will help students to understand the topic better.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conservation of ME. Air, free fall
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Moza alketbi
Skule / Organisasjon Dr Tahani
Lasta opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20