Projectile motion - Lab Report


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion - Lab Report
Omtale Lab report helps student to understand the lesson and get higher marks, its about projectile motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord motion / force / acceleration / velocity / gravity
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Aryam Ibrahim
Skule / Organisasjon Dr. Tahani
Lasta opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20