Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Omtale This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Collision, Collisions, Conservation, Conservation of Linear Momentum, Linear Momentum, Momentum, elasticity
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Ahmed S. Mahil, Dr. Mohammed Mansour
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 21.11.20
Oppdatert 26.11.20