Activity in Mechanics (Collisions)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Activity in Mechanics (Collisions)
Omtale This is a simulation-based activity in collisions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Collisions, Energy, Momentum
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Lowell Gabunilas
Skule / Organisasjon University of Science and Technology of Southern Philippines
Lasta opp 20.11.20
Oppdatert 20.11.20