Friction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction
Omtale This experiment is talking about friction and what happens when we rub the books together.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord friction, heat, molecules, temperature
Simuleringar Friction (HTML5), Friction


Forfattarar Alia Alsuwaiji
Skule / Organisasjon Alia Alsuwaiji
Lasta opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20