Hooke's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's law
Omtale In this experiment about Hooke's law, we measure the displacement and force of spring
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hooke's law
Simuleringar Hooke's Law (HTML5)


Forfattarar maryam mohamed alnaqbi
Skule / Organisasjon -
Lasta opp 19.11.20
Oppdatert 19.11.20