projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Omtale : To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance, horizontal velocity, vertical velocity
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar abdulla faihan
Skule / Organisasjon University pf sharjah
Lasta opp 06.11.20
Oppdatert 06.11.20