Change Your Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Change Your Motion
Omtale Explore the effects of mass (inertia), force, and friction on acceleration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Force, Inertia, Mass, Newton's Laws
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Arlyn DeBruyckere
Skule / Organisasjon Hutchinson High School
Lasta opp 26.10.20
Oppdatert 26.10.20