Phet Simulation: Energy Form--Intro(Heat)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)



Tittel Phet Simulation: Energy Form--Intro(Heat)
Omtale Physical science, aligned with NGSS HS standards.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Heat
Simuleringar Energiformer og overgangar (HTML5)


Forfattarar Ting Li
Skule / Organisasjon Laurel Hall School
Lasta opp 23.10.20
Oppdatert 23.10.20