Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale To learn that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Laboratory Experiment, Physics 1, Projectile Motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Ali Al-Baiti
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 12.10.20
Oppdatert 12.10.20