project motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel project motion
Omtale Part (I): To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity Part (II): To verify that the horizontal component of the velocity (vx ) of a projectile is constant during its motion part(III): 1- To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). 2- To find the acceleration of gravity gexp
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor)
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar noura hamad hazeem
Skule / Organisasjon university of sharjah
Lasta opp 06.10.20
Oppdatert 06.10.20