Horizontal Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Horizontal Projectile Motion
Omtale This is a physics lab experiment about horizontal projectile motion and it will help the students understand the concept of projectile motion with some simple questions at the end to make sure that the students understand the concept very well. It shows the procedures of the experiment clearly and will make the students know the factors that affect the motion of the projectile object.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Abdallah Alalawneh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 05.10.20
Oppdatert 05.10.20