Projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile motion
Omtale The worksheet focuses on the time of flight and range of an object when fired at a set speed with or without the air resistance.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Air resistance, Projectile motion, Time of flight
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Husain Baljeek
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 02.10.20
Oppdatert 02.10.20