victors worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel victors worksheet
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord vectors
Simuleringar Vector Addition (HTML5)


Forfattarar Bahaa Hassan
Skule / Organisasjon university of sharjah
Lasta opp 29.09.20
Oppdatert 29.09.20