Forces at Equlibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces at Equlibrium
Omtale study the equilibrium of the system by knowing two or three vectors(forces) affect on a system and let it at rest.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Equilibrium, Vectors, addition of vectors
Simuleringar Vector Addition (HTML5), Addisjon av vektorar


Forfattarar Abdulraheem Khudada
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 27.09.20
Oppdatert 27.09.20