Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale This Worksheet Helps students to get the concept and to have a better understanding of projectile motion, and to Apply the principles of independence of motion to solve projectile motion problems.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Projectile Motion, Projectile., free fall
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Mohammed Hasan Hamid
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 27.09.20
Oppdatert 27.09.20