Vector Addition


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Addition
Omtale Students use the simulation to see how vectors can be added visually.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Victor Addition, Victors
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Abdullah Monif Assker
Skule / Organisasjon Sharjah University
Lasta opp 25.09.20
Oppdatert 27.09.20