Sound Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Waves
Omtale Guided inquiry for middle school students. Introduces the terms amplitude, frequency, wavelength and period.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, sound, waves
Simuleringar Bølger - innleing (HTML5)


Forfattarar Chris Straughan
Skule / Organisasjon Sunshine Coast Grammar School
Lasta opp 30.07.20
Oppdatert 30.07.20