Understanding Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Understanding Circuits
Omtale The lab is designed to give students additional practice working with parallel-series circuits. The lab finds the students solving a intermediate parallel-series circuit. The students next develop a better understanding of circuits by ranking the brightness of identical lightbulbs.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Current, Ohm's Law, Voltage, circuits, parallel, resistance, series
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Krinsbyggar (likestraum) (HTML5), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab


Forfattarar David Wirth
Skule / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lasta opp 06.07.20
Oppdatert 06.07.20