In/Post-Class Activity, Resonance, Spring, PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel In/Post-Class Activity, Resonance, Spring, PhET
Omtale This is a 30 to 60 min. worksheet related to resonance with conceptual questions and simulations activities. Students will be able to observe, examine, and connect the simulations to the concept and have a better understanding of resonance with springs.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Resonance, Vibration, natural frequency, spring
Simuleringar Resonance


Forfattarar Solmaz Khodaeifaal
Skule / Organisasjon Math Potentials
Lasta opp 30.06.20
Oppdatert 30.06.20