Electric Field Hocket


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hocket
Omtale The simulation will help students to find connection between the path of the puck, the electric field and the equipotential lines.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord electric charge, electric fields, potential difference
Simuleringar Electric Field Hockey


Forfattarar David Wirth
Skule / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lasta opp 21.06.20
Oppdatert 21.06.20