Waves Intro, Water, Virtual Ripple Tank, Pre/In/Post-Class Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves Intro, Water, Virtual Ripple Tank, Pre/In/Post-Class Worksheet
Omtale This is a 30-45 minutes worksheet with activities related to the water section. Wave properties are examined and measured by the PhET simulations. The wave concepts are explored with the activities.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, ripple tank, wavelength, waves in water
Simuleringar Bølger - innleing (HTML5)


Forfattarar Solmaz Khodaeifaal
Skule / Organisasjon Math Potentials
Lasta opp 15.06.20
Oppdatert 15.06.20