Models of the Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of the Atom
Omtale A work sheet task that uses the PhET simulation to investigate and compare the Plum Pudding and Rutherford model of the atom.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Alpha, Rutherford, nucleus, quantum
Simuleringar Rutherford Scattering (HTML5), Rutherford Scattering


Forfattarar Chris Straughan
Skule / Organisasjon Sunshine Coast Grammar School
Lasta opp 15.06.20
Oppdatert 15.06.20