Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale In this lab, students will investigate how the range of the projectile is affected by its initial launching angle. Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum. The students will also measure the maximum height of the projectile and compare it and to the theoretical value.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord mecahnics lab, physics virtual lab, projectile motion lab
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Nadia Lvov
Skule / Organisasjon Essex County College
Lasta opp 08.06.20
Oppdatert 08.06.20