Forces at equilibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces at equilibrium
Omtale The student will act on an object by two forces and then find their resultant using trial and error method, then the student will act by three forces and then find their resultant. the student will use analytical and graphical methods and then do comparison.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord equilibriant force, equilibrium. resultant force, forces
Simuleringar Vector Addition (HTML5), Addisjon av vektorar


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 04.06.20
Oppdatert 04.06.20