Projectile Lab (Horizontal Launch)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Lab (Horizontal Launch)
Omtale •Draw motion diagrams for a horizontally launched projectile. •Investigate the factors affecting range of a horizontally launched projectile. •Determine height of launch and gravitational field strength at a location by using a horizontally launched projectile and performing curve fitting on linearized data.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Horizontally launched projectile, curve fitting, linearized data, motion diagrams, projectile range
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Arooj Mukarram
Skule / Organisasjon The Prairie School
Lasta opp 26.05.20
Oppdatert 26.05.20