Lab: Electric Field and Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Electric Field and Potential
Omtale This is a virtual lab that allows students to explore electric field and potential of a point charge, superposition principle for field and potential, and relationship between electric field and potential.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord electric field, electric potential
Simuleringar Charges and Fields (HTML5)


Forfattarar Inna Shpiro
Skule / Organisasjon CCAC
Lasta opp 22.05.20
Oppdatert 22.05.20