Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)
Omtale The student will investigate the oscillatory motion and determine the gravity using simple pendulum experimental data and find the spring constant using mass on spring experimental data.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord mass on spring, periodic time, simple Pendulum, simple harmonic motion
Simuleringar Masses and Springs (HTML5), Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 21.05.20
Oppdatert 21.05.20