collision in one and two dimensions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel collision in one and two dimensions
Omtale The student will do the collision experiment, elastic and inelastic and then verify the law of conservation of momentum and the conservation of kinetic energy,for both collision in one dimension and collision in two dimensions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord collision, conservation of momentum, elastic, inelastic, kinetic energy
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 20.05.20
Oppdatert 20.05.20