Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Omtale The student will study the law of conservation of mechanical energy. He/she will collect many data for potential energy and kinetic energy in the absence of non conservative forces and then verify the low of conservation of mechanical energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Mechanical energy, Potential energy, kinetic Energy, non conservative force
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 19.05.20
Oppdatert 19.05.20