Projectile Motion Experiments


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Experiments
Omtale The student will do many experiments to study many facts regarding the projectile motion and verify these facts experimentally and also find the gravity, then compare it to the real value.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion in two dimensions, Projectile motion, acceleration of gravity, horizontal velocity, vertical velocity
Simuleringar Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 16.05.20
Oppdatert 19.05.20