https://youtu.be/B4_UEJzch3o


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel https://youtu.be/B4_UEJzch3o
Omtale Simulation of Boyle, Charles and Gay-Lussac experiments to deduce the ideal gas laws. Experiment in 9 video lessons with spreadsheet for training.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Portuguese
Nøkkelord ideal gas. gas law. clapeyron equation. state functions
Simuleringar Gas Properties (HTML5), Gas Properties, Gases Intro (HTML5)


Forfattarar Marcos aurélio Silva
Skule / Organisasjon IF BAIANO
Lasta opp 15.05.20
Oppdatert 18.05.20