coulomb's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel coulomb's Law
Omtale The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar Nawal Nayfeh
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 15.05.20
Oppdatert 19.05.20