coulomb's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel coulomb's Law
Omtale The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar Nawal Nayfeh
E-post for kontakt nawalnayfeh@sharjah.ac.ae
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 15.05.20
Oppdatert 19.05.20