Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Omtale Students will collect data from a circuit to graph Voltage vs. Current. The "math model" or equation for the graph is Ohm's Law.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord current, graph, resistance, slope, voltage
Simuleringar Circuit Construction Kit: DC (HTML5)


Forfattarar Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink
Skule / Organisasjon Westside Community School
Lasta opp 19.04.20
Oppdatert 19.04.20