Investigating time period of a simple pendulum


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating time period of a simple pendulum
Omtale Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simuleringar Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Arooj Mukarram
E-post for kontakt amukarram@prairieschool.com
Skule / Organisasjon The Prairie School
Lasta opp 14.04.20
Oppdatert 14.04.20