Net force


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Net force
Omtale A basic activity to show forces as vectors to Middle School (8th grade) students an calculate net force.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord forces, middle school, net, physics, simulation
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5)


Forfattarar Juan Carlos Fajardo
Skule / Organisasjon IES CLARA CAMPOAMOR
Lasta opp 06.04.20
Oppdatert 06.04.20