Gravity Force Lab Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Lab Guided Inquiry
Omtale Students complete a guided inquiry worksheet that explores conservation of momentum before and after elastic and inelastic collisions of objects with variable masses.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord guided, inquiry, physics, problem-solving, teacher, worksheet
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5)


Forfattarar Eric Underwood
Skule / Organisasjon Seattle Public Schools
Lasta opp 31.03.20
Oppdatert 31.03.20