Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Omtale Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Barneskule, Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Newtons Law, Universal Gravitational Constant
Simuleringar Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Dr Akhlaq Ahmad
E-post for kontakt professorakhlaq@gmail.com
Skule / Organisasjon Umm Al Qura University
Lasta opp 26.03.20
Oppdatert 26.03.20