Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Omtale Determination of Value of Universal Gravitational Constant
Emne Fysikk, Kjemi, Matematikk
Nivå Barneskule, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gravitational Constant, Newton's Gravitational Law
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5)


Forfattarar Dr Akhlaq Ahmad
Skule / Organisasjon Umm Al Qura University
Lasta opp 26.03.20
Oppdatert 26.03.20