Addition of Vectors by its Components


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Addition of Vectors by its Components
Omtale Addition of Vectors by its Components
Emne Fysikk
Nivå Barneskule, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Addition of Vectors, Components, Vectors
Simuleringar Vector Addition (HTML5)


Forfattarar Dr Akhlaq Ahmad
E-post for kontakt professorakhlaq@gmail.com
Skule / Organisasjon Umm Al Qura University
Lasta opp 26.03.20
Oppdatert 26.03.20