Virtual Lab - Investigating Refraction of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Lab - Investigating Refraction of Light
Omtale Three short virtual lab investigations. 1) Validating Snell's Law, 2) Describing the intensity of the reflected and refracted rays and 3) determining the refractive index of a mystery metal.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Refraction, Snell's Law, Virtual Lab
Simuleringar Bøying av lys (HTML5)


Forfattarar Tristan O'Hanlon
Skule / Organisasjon University of Auckland
Lasta opp 25.03.20
Oppdatert 25.03.20