Graphing Slope Intercept


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Graphing Slope Intercept
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Linear Equations, Slope, Slope-Intercept Form
Simuleringar Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattarar Fernanda Saavedra
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 02.03.20
Oppdatert 02.03.20