Pràctica llei d'Ohm


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pràctica llei d'Ohm
Omtale Pràctica llei d'Ohm on aplicar competències bàsiques de representació gràfica i interpretació.
Emne Anna, Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Catalan
Nøkkelord Ohm
Simuleringar Ohm's Law (HTML5)


Forfattarar Nil Toro
E-post for kontakt niltoro@santgervasi.org
Skule / Organisasjon Escola Sant Gervasi
Lasta opp 03.12.19
Oppdatert 03.12.19